Postio

Costau postio

Cost archeb   DU                       Ewrop   Gweddill y byd

Hyd at £40     £3.99                  £10       £20

Hyd at £100   Postio am ddim    £15       £25

Hyd at £200   Postio am ddim    £20       £40

£200 a mwy   Postio am ddim    £40       £75

Argraffu yn ôl y galw

Caiff printiau eu dosbarthu ar wahân gyda chostau post gwahanol. Codir un tâl postio am nifer o brintiau.

DU       Ewrop   Gweddill y byd

£5.50   £7.50    £10