Mwydod, siocled a ffrwythau (bwndel dau becyn)

  • Gostyngiad
  • Pris arferol £4.00

Cynrhon y blawd crensiog gyda siocled tywyll Belgaidd, bricyll Twrcaidd naturiol wedi'u torri, hadau pwmpen a blodyn yr haul.

· Cyfnod cadw: Hyd at 12 mis

· Storio: Storiwch mewn lle oer a sych

· Cyfanswm pwysau net: 64 gram

· Tarddiad y pryfyn: Yr Iseldiroedd

· Dull prosesu'r pryfyn: Rhewsychu

· Rhybudd: Gall fod perygl o dagu ar y cynnwys

· Dim lliwiau artiffisial, lliw, cadwolion nac MSG

Cynhwysion

Hadau Blodyn yr Haul, hadau Pwmpen, Bricyll, siocled tywyll Belgaidd, cynrhon y blawd.


Alergenau

Gall cynrhon y blawd gynnwys alergenau tebyg i'r rheiny mewn:

Cramenogion Molysgiaid Gwiddon llwch

Yn cynnwys glwten, soia

Gall gynnwys llaeth, cnau, pysgnau, hadau sesame

Yn cynnwys treth.