Y Ddôl Drefol

  • Gostyngiad
  • Pris arferol £6.99
Yn cynnwys treth.


Datblygwyd mewn cydweithrediad â River of Flowers (sefydliad sy’n gweithio i hyrwyddo coridorau blodau gwyllt trefol), mae’r gymysgedd hon yn wych ar gyfer y peillwyr, a bydd yn ffynnu mewn ardaloedd dinesig. Ar eu gorau o gael eu gwasgaru yn y Gwanwyn a’r Hydref.

Enw cyffredin Rhywogaethau Blynyddol/Parhaol Blodeuo yn

Milddail Centaurea cyanus B Mehefin - Awst

Llin y llyffant Linaria vulgaris P Mehefin - Hydref

Briallen Fair Primula veris P Ebrill - Mai

Pig-yr-aran Y Ddol Geranium pratense P Mehefin - Medi

Blodyn taranau Silene dioica P Mawrth - Tachwedd

Hocysen fwsg Malva moschata P Mehefin - Awst

Llygad y llo mawr Leucanthemum vulgare P Mai - Medi


Cymraeg
Cymraeg