Hamper Yr Ŵyl Fwyd

  • Gostyngiad
  • Pris arferol £75.00
Yn cynnwys treth.


Crëwyd yr hamper yn arbennig ar gyfer Gŵyl Fwyd Ddigidol Amgueddfa Cymru 2021, gyda detholiad o gynnyrch gan rai o stondinwyr a chyfranwyr y digwyddiad. Mwynhewch wythnos gyfan o weithdai, sgyrsiau, cerddoriaeth a sesiynau blasu – a’r cyfan o gysur eich cartref. Ymunwch â ni rhwng 6 a 12 Medi ar gyfer dathliad digidol blasus o ogoniant bwyd. Am ragor o wybodaeth ewch i'n gwefan

Taeniad Siocled a Chnau Cyll Patisserie VerteTaeniad moethus sy’n berffaith i bobyddion brwd, neu i’w roi dros ffrwythau ffres ac amrywiaeth o bwdinau. Wedi’i wneud gan Thibault Courtoisier, pâtissier enwog sy’n arbenigo mewn danteithion figan ac o blanhigion.

Menyn Mêl Cymreig Crwst
Gwnaed gyda mêl, llaeth a halen môr Cymreig. Pedwar cynhwysyn sy’n creu blas nefolaidd! Hufen (LLAETH), Mêl, Menyn (LLAETH), Halen. Wedi ei agor, cadwch yn yr oergell a’i fwyta ymhen 2 wythnos.

Triawd Saws Maggie
Gall ein sawsiau tsili o dras Affricanaidd gael eu defnyddio fel marinad, neu ar y plat. Anrhegion perffaith i bawb â thafod boeth. Addas i ddeiet figan.
Saws Tsili Rhost gyda Balsamig neu Gwreiddol, Saws Tsili Gwyrdd, Saws Tsili Poeth a Melys gyda Mango a Siwgr. Cadwch mewn lle oer a sych. Wedi ei agor, cadwch yn yr oergell a’i fwyta ymhen 4 wythnos o’r dyddiad a ddangosir. Addas i ddeiet Figan / Llysieuol. Dim lliwiau artiffisial. Dim blasau artiffisial. Cynhwysion heb glwten. Dim wyau na chynnyrch llaeth.

Mêl Amgueddfa Cathays
Mêl wedi’i gasglu o gychod gwenyn ar doeon Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Mae tîm o wirfoddolwyr diwyd yn gofalu am y cychod ac yn casglu’r mêl. Bydd mêl gwenyn wastad yn fwytadwy, ond ar ôl caledu gall gael ei ddefnyddio mewn myrdd o ryseitiau.

Sudd Afal Sain Ffagan
Gwasgwyd yn lleol o afalau wedi’u tyfu yng ngerddi Sain Ffagan. Wedi ei agor, cadwch yn yr oergell a’i yfed ymhen 4 wythnos.

Blawd Melin Bompren
Blawd cyflawn wedi’i falu â charreg. Perffaith i bobi bara. Malwyd mewn dull traddodiadol ym Melin Bompren yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Cadwch mewn lle oer, cysgodol.

Treganna Gin 5cl
Gwirod llyfn a nodedig, mae pob diferyn o Treganna Gin wedi ei grefftio â llaw mewn sypiau bychain. Distyllwyd ein jin sych â chariad yn ardal maestrefol y brifddinas.

The Fudge Foundry
Cyffug fanila meddal, hufennog. Cyffug cartref meddal, hufennog gyda blas nefolaidd sy’n tynnu dŵr i’r dannedd!
Isafswm pwysau 150g. Alergenau: yn cynnwys Llaeth, Soya. Gall cyffug Fudge Foundry gynnwys cnau daear a chnau. Caiff ein holl gynnyrch cyffug ei greu mewn man lle caiff cnau eu defnyddio. Addas i lysieuwyr. Dim glwten. Nid oes olew palmwydd yn ein cyffug.

Marmalêd Mêl Gwenynfa Pen y Bryn
Jam mêl blodeuog blasus wedi’u greu â gofal o ffrwythau o’r safon uchaf a mêl Cymreig gwobrwyog o neithdar a gasglwyd gan wenyn ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Mae pob hamper wedi ei phacio a’i lapio’n ofalus gyda’r deunyddiau gorau yn Siop Gwalia, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Nid oes angen cadw unrhyw eitemau o’r hamper yn yr oergell cyn eu hagor. Ni ddefnyddiwyd unrhyw blastig i greu’r hamperi, er bod rhai cynhyrchion wedi eu pecynnu mewn plastig. Defnyddiwyd deunydd pacio wedi’i ailgylchu i warchod y cynnwys wrth ei gludo. Gallwn gyfnewid deunydd pacio seloffen am bapur brown ar eich cais.


Welsh
Welsh