Gorchudd Wyneb Cézanne

  • Gostyngiad
  • Pris arferol £8.00

Gorchudd wyneb gyda phrint o Argae François Zola gan Paul Cézanne.

Gorchudd Wyneb.

2 haen. 95% cotwm, 5% elastane. Addas i oedolion a phlant. Ymwadiad: Mae'r gorchudd wyneb hwn wedi'i ddylunio i helpu i atal lledaeniad heintiau. Nid oes unrhyw sicrwydd y gall rwystro lledaeniad clefydau neu feirysau. Nid yw'n fasg wyneb meddygol na chlinigol ac ni ddylid ei ddefnyddio at y diben hwn, ni ddylid ei ddefnyddio ar unrhyw gyfrif lle mae lefelau'r haint yn uchel neu lle mae ffynonellau o wres uchel neu sylweddau fflamadwy. Tynnwch y masg a pheidiwch â'i ddefnyddio os ydych yn dioddef trafferthion anadlu neu lid ar y croen.

Yn cynnwys treth.