Gorchudd Wyneb Cwilt Clytwaith - Cwilt 4

  • Gostyngiad
  • Pris arferol £8.00
Yn cynnwys treth.


Gorchudd wyneb gyda phrint o gwilt clytwaith o gasgliad Amgueddfa Cymru arno.

Gorchudd Wyneb.

2 haen. 95% cotwm, 5% elastane. Addas i oedolion a phlant. Ymwadiad: Mae'r gorchudd wyneb hwn wedi'i ddylunio i helpu i atal lledaeniad heintiau. Nid oes unrhyw sicrwydd y gall rwystro lledaeniad clefydau neu feirysau. Nid yw'n fasg wyneb meddygol na chlinigol ac ni ddylid ei ddefnyddio at y diben hwn, ni ddylid ei ddefnyddio ar unrhyw gyfrif lle mae lefelau'r haint yn uchel neu lle mae ffynonellau o wres uchel neu sylweddau fflamadwy. Tynnwch y masg a pheidiwch â'i ddefnyddio os ydych yn dioddef trafferthion anadlu neu lid ar y croen.


Welsh
Welsh