Creaduriaid crensiog i'r plant (bwndel dau becyn)

  • Gostyngiad
  • Pris arferol £4.00

Cynrhon y blawd crensiog a chriciaid yn barod i'w bwyta

· Cyfnod cadw: Hyd at 12 mis

· Storio: Storiwch mewn lle oer a sych

· Bwndel dau becyn

· Cyfanswm pwysau net: 16 gram

· Tarddiad y pryfyn: Mwydod (Yr Iseldiroedd), criciaid (Gwlad Thai)

· Dulliau prosesu'r pryfaid: Mwydod - rhewsychu, criciaid - sychu mewn meicrodon

· Rhybudd: Gall fod perygl o dagu ar y cynnwys

· Dim lliwiau artiffisial, lliw, cadwolion nac MSG

· Gwell gennych ein bwyta'n feddal a thew? Gwagiwch i fowlen. Gorchuddiwch â dŵr berw ffres. Tynnwch o’r dŵr wedi 6 munud.

Cynhwysion

Criciaid, Cynrhon y blawd.


Alergenau

Gall pryfaid gynnwys alergenau tebyg i'r rheiny mewn:

Cramenogion Molysgiaid Gwiddon llwch

Yn cynnwys glwten

Yn cynnwys treth.