Pecyn cardiau Nadolig - Bugs

  • Gostyngiad
  • Pris arferol £5.00

Argrffiad cyfyngedig. Cynnyrch unigryw.

Pecyn o 5 cerdyn Nadolig

Mae’r Amgueddfa yn gofalu am dros 3 miliwn o sbesimenau yn y casgliadau gwyddorau naturiol. Mae gwyddonwyr yr Amgueddfa, ac eraill ledled y byd, yn eu defnyddio i wneud darganfyddiadau newydd.

Neges ddwyeithog; 'Cyfarchion y tymor / Season's greetings'

14.8 x 14.8cm

Yn cynnwys treth.