Tlws Penglog Pres

  • Gostyngiad
  • Pris arferol £47.50

Paentiwyd y portread o Catrin o Ferain (Mam Cymru) gan Adriaen van Cronenburgh yn 16eg ganrif a dyma ysbrydolodd ein casgliad gemwaith newydd. Mae’r dylunydd gemwaith Kate Dumbleton wedi defnyddio manylion o’r portread, gan gynnwys gwisg Catrin, ei llyfr gweddi a’r penglog mae’n pwyso arno, er mwyn creu cyfres gref a dynamig o emwaith mewn cymysgedd o fetelau, onics a garnedau. Crëwyd y swyndlws penglog sy’n amlwg yn y gyfres gan Kate a’r dylunydd Russell Lownsborough, sydd wedi gweithio gyda Vivienne Westwood ymhlith eraill.


Gwerthir y breichledau a’r swyndlysau ar wahân.

Ychwanegwch dlysau ychwanegol i greu eich gemwaith unigryw eich hun.

Mesuriadau’r penglog 18mm

Yn cynnwys treth.