Print Running Away with the Hairdresser

  • Gostyngiad
  • Pris arferol £45.00

Running Away with the Hairdresser gan Kevin Sinnott (1995).

Ganed yr arlunydd yng Nghymru a bu'n astudio yng Nghaerdydd, Caerloyw a Llundain cyn dod yn ôl i fyw ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Mae ei luniau'n ymwneud â'r cof, emosiwn a phrofiad yn hytrach nag â digwyddiadau penodol. I ddechrau, gwnaeth lun tywyllach, hanner hyd, o ddyn ar ei ben ei hun, a'r thema waelodol oedd 'gadael eich gorffennol ar ôl'. Mewn gwrthgyferbyniad â'r syniad hwn, sy'n 'ddifrifol, neu hyd yn oed yn rhodresgar', mae'r arlunydd o'r farn fod Rhedeg i Ffwrdd gyda'r Torrwr Gwallt yn cyfleu teimlad o 'ymgollwng am eiliad i fod yn anghyfrifol... amheuaeth aeddfed o syniadau mawreddog ieuenctid'.

Yn cynnwys treth.