Sylwer y gallai streiciau'r gwasanaeth post ym mis Tachwedd a Rhagfyr achosi oedi wrth ddangon nwyddau

Forest Cove, Cardigan Bay. John Brett